Dış Ticaret Danışmanlık & Foreign Trade Consultation

BAŞLICA YAPTIĞIMIZ HİZMET BAŞLIKLARI

Yerli Ürün Pazarlama ve Satış
İhracat & Aracı İhracat İşlemler
Ürün Depolama ve Sigorta Hizmetleri
Avrupa’ya kapı teslim ürün sevkiyatı
İthalat-İhracat-Transit   Gümrük İşlemleri
Yurt içi ve Uluslararası Nakliye Organizasyonu
Dış Ticaret Danışmanlığı & Uluslararası Araştırma
Yatırım, Teşvik, Hibe ve Kamu Kurum Belgelendirme
Tüm Ticari Danışmanlık hizmetleri

 

SERVICE HEADLINES

Domestic Product Marketing and Sales
Export & Broker Export Operations
Product Storage and Insurance Services
Door to door deliveries to Europe
Import-Export-Transit Customs Transactions
Domestic and International Shipping Organization
Foreign Trade Consultancy & International Research
Investment, Incentive, Grant and Public Institution Certification
All Business Consultancy services